Online booking

NB! UDBYDEREN AF VORES BOOKING SYSTEM ER GÅET KONKURS, OG DU KAN DERFOR IKKE BOOKE TIDER, VIA VORES SYSTEM.

Der er midlertidigt lagt en A4 mappe i hallen, hvor du kan booke tid. Husk at du kun kan booke en tid ad gangen!

Faste tider (hverdage indtil kl. 16.00) er indskrevet i skemaet.

Disse tider tildeles efter ansøgning til bestyrelsen.

VI ER PT. PÅ UDKIG EFTER ET NYT SYSTEM.

 

 

Du kan først logge dig ind i bookingsystemet, når du har betalt dit kontingent og efterfølgende har modtaget dine personlige log-in oplysninger (brugernavn og password). Du skal have læst og accepteret nedenstående retningslinier inden du booker.

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger en Safari-browser, så kan det være nødvendigt at logge ind 2 gange!

 

Vig Tennisklub ønsker, at alle medlemmer skal have en god oplevelse. Det er derfor nødvendigt at overholde nedenstående ordensregler.

 

Booking af baner/hallen/boldmaskine:

Man kan kun reservere 1 time (bane 3 i 1½ time). Ny reservation kan først foretages efter spilletidens ophør.

Hvis man kommer 15 minutter for sent, har man ingen ret til sin reserverede bane.

Juniorer kan på hverdage ikke reservere baner efter kl. 18.00. Ønsker man som junior at spille tennis efter kl. 18.00, skal der betales seniorkontingent – i så fald vil der på medlemslisten være en anmærkning herom.

Baner, som ikke benyttes – uanset tidspunkt på dagen – har både juniorer og seniorer ret til at spille på.

Bestyrelse og spillerudvalg kan reservere baner til træning, turneringer og fælles aktiviteter udover de anførte tidsbegrænsninger m.v.

Bestyrelsen forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse eller flytte bookede baner.

BMSK står for boldmaskine, som også kan bookes. Se mere om retningslinierne for brugen her:

 

Brug af anlægget samt banepleje:

Vær opmærksom på, at spilletiden svarer til ca. 50 minutter. De første 5 minutter bruges til vanding af banen (hvis banen er meget tør), og de sidste 5 minutter bruges til fejning af banen samt istandsættelse (huller repareres m.v).

Respekter andre medlemmer. Støjende og generende adfærd accepteres ikke. Alle spillere samt publikum m.fl. skal til enhver tid rette sig efter Bestyrelsens anvisninger.

Alle der færdes på anlægget skal rydde op efter sig selv. Benyt venligst de opstillede affaldskurve og respekter anlæggets affaldssortering.

Banerne må IKKE benyttes i regnvejr, eller hvis de er bløde. Færdsel på banerne må kun foregå i tennisfodtøj. Løbesko eller andre former for sko med større ribber, riller og knopper m.v. er IKKE tilladte.

Den sidste, der forlader anlægget og/eller hallen – uanset tidspunkt på dagen – har pligt til at låse døren i hegnet og/eller i hallen efter sig. Husk at slukke lyset i klubhuset, hallen samt på banerne.

Al færden, ophold og aktivitet m.v. på anlægget/hallen foregår på eget ansvar. Vig Tennisklub er således ikke ansvarlig for personskade, tingskade, tyveri og/eller tab af værdigenstande m.v.

Spillere, publikum m.fl. er erstatningspligtig ved beskadigelse af anlæggets/hallens udstyr og faciliteter.

Anlægget, herunder klubhuset, banerne og/eller hallen må kun anvendes til de formål som de er beregnet til og/eller i forhold til formål fastsat af Bestyrelsen. Brug af de pågældende faciliteter må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter.

Spillere, publikum m.fl., der ikke overholder Vig Tennisklubs ordensregler (herunder Bestyrelsens anvisninger), kan efter Bestyrelsens skøn bortvises og/eller udelukkes fra Vig Tennisklub for en kortere eller længere periode.

Ved at klikke HER, accepterer du at have læst og accepteret ovenstående vilkår og vil gerne booke en tid.