Aktiviteter 2022

Det er lige tidligt nok at offentliggøre en endelig aktivitetsplan for sommeren. Eksempelvis afventer vi en række beslutninger på årets generalforsamling.

I takt med at beslutninger om aktiviteter tages vil de blive uploadet her.