Kontingentsatser og medlemsskaber

Når du er medlem af Vig Tennisklub har du fuld adgang til hele anlægget – på fælles vilkår.

Sommer-medlemsskab gælder for perioden 15/4 – 15/10

Vinter-medlemsskab gælder for perioden 15/10 – 15/4

Helårs-medlemsskab gælder for perioden 15/4 – 15/4  det følgende år

HUSK NY TILMELDINGSPROCEDURE: KLIK HER

Kontingent for seniorer:

Sommermedlemsskab: 700 kr.

Vintermedlemsskab: 500 kr.

Helårsmedlemsskab: 1000 kr.

Kontingent for børn/unge (op til det fyldte 18. år)

Sommermedlemsskab: 375 kr.

Vintermedlemsskab: 150 kr.

Helårsmedlemsskab: 500 kr.

Kontingent for pensionister: 65+

Sommermedlemsskab: 550 kr.

Vintermedlemsskab: 300 kr.

Helårsmedlemsskab: 750 kr.

Familiemedlemsskab

Sommermedlemsskab: 1400 kr.

Vintermedlemsskab: 1000 kr.

Helårsmedlemsskab: 2000 kr.

Personer i samme husstand (med samme folkeregisteradresse) kan tegne et familiemedlemsskab.
Ønskes et familiemedlemsskab skal I kontakte klubbens kasserer Eva Beuchert på e-mail: beuchert81@pc.dk

Mailen skal indeholde oplysninger om hvilke personer kontingentet skal omfatte med navn(e), mail-adresse, fødselsdato og medlemstype

Passivt medlemsskab

Personer, der har lyst til at støtte klubben, kan blive registreret som passive medlemmer. Det kan være pensionister, der ikke længere er aktive eller unge, der på grund af uddannelse flytter fra området i en periode.

Kontingent for et kalenderår: 100 kr.

Nye medlemmer bedes kontakte klubbens kasserer Eva Beuchert på e-mail: Beuchert81@pc.dk

Mailen skal indeholde oplysninger om navn og evt. mailadresse

Betaling og nøgleudlevering

Kontingent indbetales på klubbens konto i Sparekassen Sjælland:

Reg.nr. 0539 – konto 0000161452

– med oplysning om navn og medlemstype samt personnummer for unge under 18 år
Når du har betalt dit kontingent, kan du få udleveret en nøgle til anlægget.

Du kan henvende dig til klubbens formand Per Larsen på telefon:

24 86 34 74 og lave en aftale om nøgleudlevering mv..