Medlemsliste

Medl.nr.FornavnEfternavnAbonnement Betalt ?Telefon
Leo Woer Nej 22224622
101 Sif Thuesen Ja
103 Emma Sørensen Ja
104 Julianne Riis Smidt Ja 21256986 Mette Riis Schmidt
105 Astrid Rosendahl Ja
106 Ida Rosendahl Ja
107 Isabella Tiedemann Nej
108 Ellen Thuesen Ja
109 Nanna Busk Ja
110 Ester Viola Engel Lange Ja
111 Hannah Plank-Nielsen Ja 22812503
112 Fiona Jackmann Ja
113 Carmen Jackmann Ja
114 Lilli Plank-Nielsen Ja 22762610
115 Alberte Vestergaard Ja
116 Gabriel Stroe Ja 71520160
117 Amalie Hansen Ja
118 Marie Barrit Brogaard Ja
119 Dea Bøge Nielsen Ja
201 Emil Rosendahl Ja
202 Johannes Riis Smidt Ja 21256986 Mette Riis Schmidt
203 Sylvester Engel Lange Ja
204 Tobias Thuesen Ja
205 August Sørensen Ja
207 Ole Plank-Nielsen Ja
208 Silas William Lindholt Manuhina Ja
210 Sylvester Thorsted Ridderholm Nej
211 Villum Thorsted Ridderholm Nej
212 Marius Bøgelund Thorsted Nej
213 Alba Bøgelund Thorsted Nej
216 Phillip Tiedemann Nej
217 Leonard von Schroeder Nej
218 Lukas von Schroeder Nej
219 William Platz Ja
220 Mathias Platz Ja
221 Alexander Odgaard Nej
222 Oskar Thuesen Ja
223 Mathias Vestergaard Ja
224 Nikolai Vestergaard Ja
225 Gustav Vestergaard Ja
226 Christoffer Vestergaard Ja
301 Annemarie Sørensen Ja 40317520
302 Tina Thuesen Ja
303 Gitte Jensen Ja 29684822
304 Jette Mortensen Ja 23804909
305 Charlotte Malling Ja 24422886
306 Dorte Lindholt Nej 22405033
307 Ulla Jørgensen Ja 28953826
308 Eva Beuchert Ja 20925161
309 Iben Jensen Ja 26143136
310 Lisa Busk Ja 40628904
311 Sussi Vandborg Ja 40314517
312 Lene Lindholt Ja 30487025
313 Bernadette Løvholm Ja 50511386
314 Christa Engel Lange Ja
315 Ruvi Alba Odsgaard Nej 26163938
316 Anna Ligaard Sørensen Ja
317 Katja Thuesen Ja
318 Louise Thuesen Ja
319 Helle Dybdal Ja 21426516
320 Line Ridderholm Nej
321 Charlotte Hansen Ja 40553153
322 Dorte Hahn Ja 51672419
323 Nina Jackmann Ja 29863629
324 Dorte Plank-Nielsen Ja 22446649
327 Camilla von Schroeder Nej 21740897
329 Susanne Platz Ja
330 Stina Daugaard Christensen Ja
331 Mette Riis Schmidt Ja 21256986
332 Christia Vestergaard Kaltoft Ja
333 Dorte Vestergaard Ja
334 Møllegårdens Private Botilbud V. Pia á Grømma Ja 29897832
335 Mette Barrit Ja
336 Mette Brogaard Ja
337 Charlotte Bøge Ja
401 Alexander Plank-Nielsen Ja 60503722
402 Søren Kolind Ja 30244544
403 Søren Møller Nej 60177092
404 Per Larsen Ja 24863474
405 Preben Østermann Ja 21708254
406 Morten Thuesen Ja
407 Bjarne Jensen Ja 24495501
408 Dennis Lind Ja 29729809
409 Willy Gotfredsen Ja 40212477
410 Lars Birch andreasen Ja 41191505
411 Morten Platz Ja
412 Ehler Ferdinansen Nej 23471693
413 Lasse Rosendahl Ja 20166941
414 Jahn Lech Ja 53858611
415 Søren Stage Ja 23260085
416 Kasper Jørgensen Ja 40439765
417 Peter Mailgaard Nej 26851671
418 Jørgen Frimand Ja 40860831
419 Oskar Thuesen Ja
420 Flemming Mortensen Ja 40876663
421 Michael Carlslund Ja 21900211
422 Mikkel Mortensen Ja
423 Søren Børsting Ja 40223505
424 Max Jens Odsgaard Nej 23264255
426 Ib Kristensen Nej

3D-Women-Action-02Her er PDF-filen med navne og telefonnumre.

Medlemslisten for 2017 vil blive uploadet snarest!