Medlemsliste

Medl.nr.FornavnEfternavnAbonnement Betalt ?Telefon
Leo Woer Nej 22224622
103 Emma Sørensen Ja
104 Julianne Riis Smidt Ja 21256986 Mette Riis Schmidt
107 Isabella Tiedemann Ja
109 Nanna Busk Ja
110 Ester Viola Engel Lange Ja
111 Hannah Plank-Nielsen Ja 22812503
112 Fiona Jackmann Ja
113 Carmen Jackmann Ja
114 Lilli Plank-Nielsen Ja 22762610
122 Fiona Kring-Dahl Nej
123 Vilma Kring-Dahl Nej
124 Mathilde Madsen Nej
125 Anna Christiansen Ja
126 Coco Marie Christiansen Ja
127 Sara Rørbech Petersen Ja
128 Signe Skovgaard Ja
129 Sofie Skovgaard Ja
130 Juliana Petersen Ja
131 Lilja Olsen Ja
132 Dea Bøge Nielsen Ja
133 Melike Madsen Ja 81366006
134 Maja Kubert Ja 53451209
135 Laura Løvskov Hansen Ja
202 Johannes Riis Smidt Ja 21256986 Mette Riis Schmidt
203 Sylvester Engel Lange Ja
205 August Sørensen Ja
207 Ole Plank-Nielsen Ja
210 Sylvester Thorsted Ridderholm Nej
211 Villum Thorsted Ridderholm Ja
216 Phillip Tiedemann Ja
219 William Platz Ja
220 Mathias Platz Ja
226 William Jensen Nej
227 Carl Gustav Agergaard Nej
228 Hans Christian Agergaard Nej
229 Jens Emil Agergaard Nej
232 Hugo Kring-Dahl Nej
233 Elias Allin Nej
234 Oliver Madsen Nej
235 Oliver Larsen Ja
236 Oscar Tørslev Ja
237 Villum Tørslev Ja
238 Alexzander Ørskov Olsen Ja
239 Asbjørn Schønemann Ja
240 Villads Emil Løvskov Hansen Ja
241 Gustav Edvardsen Ja
242 Oscar Edvardsen Ja
301 Annemarie Sørensen Ja 40317520
303 Gitte Jensen Ja 29684822
305 Charlotte Malling Ja 24422886
307 Ulla Jørgensen Ja 28953826
308 Eva Beuchert Ja 20925161
309 Iben Jensen Ja 26143136
310 Lisa Busk Ja 40628904
311 Sussi Vandborg Ja 40314517
312 Lene Lindholt Ja 30487025
314 Christa Engel Lange Ja
316 Anna Ligaard Sørensen Ja
319 Helle Dybdal Ja 21426516
320 Line Ridderholm Ja
321 Charlotte Hansen Nej 40553153
322 Dorte Hahn Ja 51672419
323 Nina Jackmann Ja 29863629
324 Dorte Plank-Nielsen Ja 22446649
329 Susanne Platz Ja
331 Mette Riis Schmidt Ja 21256986
338 Sara Tiedemann Ja
339 Rikke Agergaard Nej
340 Pia Lauersen Ja
341 Anne Marie Hovman Ja 61364874
344 Susanne Larsen Ja 61775207
346 Heidi Kring-Dahl Nej
347 Joan Flinstrup Ja
348 Madeena Jensen Nej
349 Gitte Christiansen Ja
350 Mette Madsen Nej
351 Birgit Christiansen Ja
352 Tina Vandborg Ja 40362024
353 Annette Faarbæk Ja
354 Kristina Locke Ja
355 Charlotte Bøge Nielsen Ja
356 Louise Ørskov Olsen Ja
357 Stine Løvskov Hansen Ja
358 Merte Aalbæk Christiansen Ja
401 Alexander Plank-Nielsen Ja 60503722
402 Søren Kolind Ja 30244544
404 Per Larsen Ja 24863474
405 Preben Østermann Ja 21708254
407 Bjarne Jensen Ja 24495501
408 Dennis Lind Ja 29729809
409 Willy Gotfredsen Ja 40212477
410 Lars Birch andreasen Ja 41191505
411 Morten Platz Ja
413 Lasse Rosendahl Ja 20166941
414 Jahn Lech Ja 53858611
415 Søren Stage Ja 23260085
416 Kasper Jørgensen Ja 40439765
417 Peter Mailgaard Ja 26851671
418 Jørgen Frimand Ja 40860831

3D-Women-Action-02Her er PDF-filen med navne og telefonnumre.

Medlemslisten for 2017 vil blive uploadet snarest!