Faste tider i sommersæsonen

Som en prøveordning vil vi i indeværende sommersæson forsøge os med tildeling af faste spilletider til hold –  forstået som min. 4 spillere, der går sammen.

De faste tider vil blive tildelt efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen (mail) og vil som udgangspunkt gælde bane 3.

Vi vil bestræbe os på, at andre medlemmer altid har mulighed for at booke én bane. Det er dog ikke tilfældet ved turneringer, forskellige klubarrangementer, udlejning mv.,  hvor der er brug for hele anlægget.

Forsøgsperioden udløber den 1. oktober 2018

Bookmark permalink.